บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยดำเนิน
ธรุกิจรับสร้าง ซ่อมแซมเตาอุตสาหกรรม และให้คำปรึกษางานด้านวัสดุทนไฟทุกชนิด โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้ามานานกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นงานทางด้านออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซมเตาอุตสาหกรรม งานวัสดุทนไฟ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องจักร งานหล่ออบ-ชิ้นงานวัสดุทนไฟ โดยมีทีมงานที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์

                          ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้มีบริษัทในต่างประเทศ และภายในประเทศได้ร่วมลงทุนสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มากขึ้น  จึงมีการขยายกำลังการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงขึ้นให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ บริษัท เอ. เอส. แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขบวนการผลิตที่ต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนระยะเวลาของขบวนการผลิตที่ไม่อาจจะหยุดเครื่องจักรที่ต่อเนื่องได้หลายวัน บริษัทฯ จึงได้สร้างทีมงานช่างฝีมือเฉพาะด้านวัสดุทนไฟ และงานโลหะขึ้น เพื่อไว้รองรับให้กับบริษัทกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท ให้เป็นช่างฝีมือ มืออาชีพที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ จนได้เป็นที่ยอมรับความไว้วางใจจากบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้จากรายนามลูกค้า ที่บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สร้างงานให้จนเป็นผลสำเร็จมาแล้ว ถึงแม้งานทางด้านวัสดุทนไฟ จะมีบริษัทคู่แข่งขัน อยู่หลายบริษัทจริง แต่ด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่ผ่านมา  ทำให้ทีมงานของบริษัท แข็งแกร่ง สามารถยืนหยัดอยู่ในแนวหน้าของวงการ ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้ลงโฆษณาให้เป็นที่รู้จัก แต่บริษัทฯ ก็ขอท้าพิสูจน์ด้วยฝีมือ เพราะเราคือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะ

                          ผลงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วนของงานจำนวนมากที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้กับบริษัทต่าง ๆ ทั้งโครงการเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานในลักษณะใด ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างไร บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และแก้ไขงานให้กับท่านได้ เพราะบริษัทฯ ถือว่าการบริการลูกค้า และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคือหัวใจสำคัญของบริษัทฯ
                                              
                          สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท่านในโอกาสอันใกล้นี้ด้วย

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1