บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด

เลขที่ 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์ 036-281480-1, 081-8520458, 098-8244309
โทรสาร 036-281481

แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1