เตาหลอม

   
เตาหลอมอลูมิเนียม ขนาด 14-16 ตัน (AL Melting Furnace 15 Tons)
   
เตาอุ่นน้ำอลูมิเนียม ขนาด 100 - 400 Kgs/hr (HOLDING FURNACE 100-400/Kgs/hr)
   
เตาหลอมอลูมิเนียมขนาด 40 ตัน (AL Melting Furnace 40 Tons)
 

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1