เตาอบ (Heatteament Furnace)

เตาผลิตเม็ดเหล็ก (Quenching Furnace Cap 400 KGS/HR)
   
ภายในเตา Quenching Furnace Cap 400 KGS/HR
   

 

 

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1