เตาอบ (Heating Furnace)

Heating Furnace 42 KW ใช้ในการอบชิ้นงานต่าง ๆ เช่น งานเหล็ก ชิ้นงานวัสดุทนไฟ
   
ภายในเตา Heating Furnace 42 KW
   
Heating Furnace 45 KW
   
ภายในเตา Heating Furnace 45 KW
   
 

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1