เตาอบ (Heating Furnace)

เตาอบลูกรีด (Shrink Fit Furnace)
   
ภายในเตาอบลูกรีด
   
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเตาอบลูกรีด (Electric Control System)
   
 

บริษัท เอ.เอส.แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จำกัด (A.S.MECHANICAL&REFECTORY CO., LTD) 169/2 หมู่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-281480-1